prace sztukatorskie, obudowy kominkowe, renowacja zabytków, projektowanie elementów architektury, modelowanie, odtwarzanie, retusz, stylizacje, aranżacje świetlne, użytkowe elementy wystroju, design, montaż, gzymsy, doświadczenie, sztukateria nowoczesna, produkcja detali architektonicznych,